GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان قاره آمریکا: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای قاره آمریکا (شمالی، مرکزی و جنوبی) است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در یکی از کشورهای قاره آمریکا مسلم شود.