GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان ایالات متحده: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن ایالات متحده آمریکا است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در کشور نامبرده مسلم شود.