تعریف خبرخوان وردپرس: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن مطالبی در رابطه با سرویس دهنده وردپرس می‌نویسد.