GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان بریتانیا: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای انگلستان، اسکاتلند، ولز وایرلند شمالی یا جنوبی است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در کشورهای گفته شده مسلم شود.