GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان هلند: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن هلند است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در هلند مسلم شود.