لطفن توجه فرمائید: خوراک‌ها از بابت نوع فونت، فاصله خطوط و جهت نمایشی (در مواردی که فارسی و انگلیسی محلوط هستند) بهینه شده‌اند. هم‌چنین احتیاج به اسکریپت اضافی جهت نصب بر روی مرورگر نیست.
تعدادی کاراکتر اضافی در ابتدای اشتراک وجود دارد که در خوراک خوان و استفاده روزمره وجود نخواهند داشت.