GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان خاورمیانه و آفریقا: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای واقع در خاورمیانه یا قاره آفریقا است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در یکی از کشورهای واقع در مناطق نامبرده مسلم شود.