GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان امارات: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن امارات متحده عربی است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در امارات مسلم شود.