GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان آسیا: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای قاره آسیا به غیر از کشورهای خاورمیانه است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در قاره آسیا مسلم شود.