GRAPHIC  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان آلمان: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن آلمان است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در آلمان مسلم شود.