تعریف خبرخوان آی تی نویسان: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که مطالب آن مزتبط به فناوری اطلاعات است.