TEXT  Feed   Add  BlogRoll 
مرتب شده بر اساس حروف الفبا
تعریف خبرخوان استرالیا و نیوزلند: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای استرالیا یا نیوزلند است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در کشورهای نامبرده مسلم شود.