TEXT  Feed   Add  BlogRoll 
مرتب شده بر اساس حروف الفبا
تعریف خبرخوان آلمان: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن آلمان است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در آلمان مسلم شود.