GRAPHIC  Feed   Add  TEXT 
فهرست الفبائی
مرتب شده بر اساس زمان انتشار
تعریف خبرخوان آسیا: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای قاره آسیا به غیر از کشورهای خاورمیانه است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در قاره آسیا مسلم شود.
این فهرست شامل وبلاگهای فارسی است که نویسنده آن ساکن (مقیم) در یکی از کشورهای آسیائی است. وبلاگهای فارسی از این کشورها خبرخوان فوق را تشکیل داده‌اند. این خبرخوان شامل کشورهای خاورمیانه نیست. خبرخوان جدائی برای خاورمیانه و آفریقا وجود دارد: جمهوری خلق چین، هندوستان، ژاپن، قرقیزستان، مالزی، تایلند، ویتنام، فیلیپین، سری لانکا، کره جنوبی، ارمنستان