TEXT  Feed   Add  BlogRoll 
تعریف خبرخوان اسکاندیناوی: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و یا ایسلند است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در کشورهای نامبرده مسلم شود.