GRAPHIC  Feed   Add  TEXT 
فهرست الفبائی
مرتب شده بر اساس زمان انتشار
تعریف خبرخوان اسکاندیناوی: این خبرخوان اختصاص به وبلاگ‌های فارسی زبانی دارد که نویسنده آن ساکن یکی از کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و یا ایسلند است. ملیت نویسنده اهمیتی ندارد. به هنگام بررسی یک درخواست ورود، بایستی برای مدیر این خبرخوان، سکونت وبلاگ‌نویس در کشورهای نامبرده مسلم شود.
این فهرست شامل وبلاگهای فارسی است که نویسنده آن ساکن (مقیم) در یکی از کشورهای اسکاندیناوی (Nordic region) است. وبلاگهای فارسی از این کشورها خبرخوان فوق را تشکیل داده‌اند: سوئد، نروژ، دانمارک، ایسلند، فنلاند